Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:15

Kvarnbränna

Fastigheten bildades 1905 genom en avstyckning från Oppgården, nuv Gåxsjö 2:103. Första ägare till fastigheten var Olof Stierna och h.h. Karin Jonsdotter. Fastigheten var dock bebyggd sedan tidigare, och var ursprungligen ett dagsverkstorp till Oppgården, nuvarande Gåxsjö 2:103.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 280