Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:4

Södervik

Fastigheten bildad 1836 då stamfastigheten, nuvarande Gåxsjö 2:5, delades mellan två bröder. Sven och Hans Larsson. Hans byggde därvid upp Södervik, nuv. Gåxsjö 2:4. Fastigheten benämns även Söråker.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 392