Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:10

Nyhem

Fastigheten bildad genom avstyckning 1904 från Sörgården, nuvarande Gåxsjö 1:16. varvid Johannes Jonsson och h.h. Anna Brita Jonsson köpte 6.2 ha av Erik Persson och hans två döttrar. Fastigheten benämns även Björkbacken och Gammelkvarnbacken.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 230