Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:31

Fastigheten bildad 1929 genom avstyckning från Lugnet, nuv. Gåxsjö 3:40. Förste ägare och bebyggare var Fredrik Gren.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 112