Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:31

Fastigheten bildad 1934 genom avstyckning från Gåxsjö 1:24 vilken numera ingår i Gåxsjö 1:36, Rörnäset. Första ägare och bebyggare var Olov och Jenny Olofsson.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 765