Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:79

Fastigheten bildad genom avstyckning 1953 från Nolat, nuv. Gåxsjö 2:23. Förste ägaren, Anders Nyberg och hans hustru Britt byggde upp bostadsbyggnaden.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 130