Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:35

Konsum

Fastigheten bildad 1916 genom avstyckning från Östat, nuv. Gåxsjö 1:17. Förste ägare var Gåxsjö Kooperativa Handelsförening U.P.A.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 305