Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:62

Västansve

Fastigheten bildad 1934 genom avstyckning från Södervik, nuv. Gåxsjö 2:4.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 445