Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:97

Högsve

Fastigheten har sitt ursprung i Oppgården, nuv. Gåxsjö 2:103. Den bildades 1843 i samband med att två syskon , Olof Abrahamsson och Armica Abrahamsdotter erhöll var sin del av Oppgården. Armica Abrahamsdotter och hennes make Olof Hemmingsson byggde upp gården på dess nuvarande plats i början av 1850-talet. När Gåxsjö blivit egen församling och behövde en prästgård, uppförde dåvarande ägare till Högsve, Abraham Öhrberg, ny bostadsbyggnad och gårdscentrum närmare byn. Den delen av fastigheten avstyckades och såldes, tillsammans med merparten av skogsmarken, till Gåxsjö församling 1896. Se vidare Gåxsjö 4:2 och 4:3. Abraham Öhrberg flyttade därvid tillbaka till Högsve och uppförde ny mangårdsbyggnad där.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 450