Fastigheternas historia

Gåxsjö 4:2

Fastigheten bildades 1973 genom avstyckning från Gåxsjö 4:1. Säljare av avstyckningen var Gåxsjö församling och köpare var Olof Nilsson. Fastigheten, som omfattar bostadsbyggnad och ladugård med tomtmark, fungerade tidigare som arrendatorsbostad till Prästgården, nuv. Gåxsjö 4:3.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 430