Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:27

Vallbarkransen

Fastigheten har sitt ursprung i nuv. Gåxsjö 4:1 och bildades 1869 genom ”torpavsöndring”. Dåvarande ägarna till nuv. Gåxsjö 4:1. Olof Hemmingsson och Armica Abrahamsdotter sålde därvid avsöndringen till Pehr Jacobsson. I dag finns inga byggnader kvar. Fastigheten benämns även Gåxsjötorpet.

Vy över Gåxsjö från söder med kyrkan, sjön och skog
Bild på fastigheten saknas

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö