Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:91, 2:92

Storbacken

Fastigheten ursprungligen bildad 1878 genom ”torpavsöndring” från nuv. Gåxsjö 2:97, d.v.s. den halva av Oppgården som då ägdes av Erik Ersson och h.h. Maria Hansdotter. Köpare av avsöndringen var Eriks syster Ingeborg Ersdotter och hennes make Jonas Persson. Fastigheten lades 1972 samman med Oppgården varefter bostadsbyggnaderna med tomtmark styckades av och nuvarande fastigheter bildades. Fastigheten var bebyggd sedan tidigare och brukades då som torp under Oppgården.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 385