Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:32

Fastigheten bildad 1935 genom avstyckning från Gåxsjö 1:7 (obebyggd skogsfastighet). Förste ägare och bebyggare var Per Jonsson (Graffmo). Fritidsfastighet.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 775