Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:38

Sockenstugan

Fastigheten bildad 1913 genom avstyckning från Västgården. nuv. Gåxsjö 2:87. Gåxsjö kommun förvärvade därvid ett markområde å vilket byggnad uppfördes. Byggnaden var avsedd som samlingslokal för kommunalstämmor och liknande samt som bostad för kommunalt anställda. Byggnaden har även under några år fungerat som skollokal.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö xxx