Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:30

Fastigheten bildad 1934 genom avstyckning från Sörgården, nuv. Gåxsjö 1:16. Förste ägare och bebyggare var Konrad Larsson.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 250