Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:76

Fastigheten bildad 1913 genom avstyckning från Västgården, nuv. Gåxsjö 2:87. Det markområde med affärsbyggnad som fanns uppförd sedan förut såldes därvid till Jonas Jonsson. I affärsbyggnaden hade lanthandel först bedrivits av Hammerdals Hushålls AB. År 1900 övertogs sedan rörelsen av Karin Jonsson, ”Kare på bun”.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 195