Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:31

Fastigheten bildad genom avstyckning 1889 från Nolat, nuv Gåxsjö 2:23. Förste ägare och bebyggare var Emanuel Gren och hans hustru Märit Blixt.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 112