Fastigheternas historia

Gåxsjö 4:3

Prästgården

Fastigheten bildad genom avstyckning 1982 från Gåxsjö församlings fastighet, nuv. Gåxsjö 4:1. Avstyckningen medförde att församlingens fastighet därefter består av enbart jord- och skogs-mark. Den nya fastigheten, Gåxsjö 4:2. omfattar tidigare komministerbostad med tomtmark.

Bostadsbyggnaden uppfördes ursprungligen av Abraham Öhrberg och ingick då i Högsve, nuv. Gåxsjö 2:97. År 1896 delade han fastigheten i två delar, sålde prästgårdsdelen inklusive merparten av skogsmarken till Gåxsjö församling och behöll själv Högsve. Se vidare Gåxsjö 2:97.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 420