Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:36

Lugnvik

Fastigheten bildad genom avstyckning från Vallnäset 1912. Förste ägare av fastigheten var Lars Olofsson som förvärvade fastigheten från Per Andersson och hans hustru Anna Mårtensson. Fastigheten var dock bebyggd sedan förut av Lars Olofssons föräldrar Olof Larsson och Lisa Ersdotter. De brukade marken som dagsverkstorp under Norrgården, nuv Gåxsjö 2:18.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 660