Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:5

Bygget

Fastigheten omfattar större delen av ursprungliga Norsåker. nuv. Gåxsjö 2:85. varför nedanstående beskrivning även innefattar den fastigheten.

Norsåker byggdes upp av Lars Hansson i anslutning till att stamfastigheten, ursprungliga Norsåker. delades mellan bröderna Lars oeh Abraham Hansson (se Gåxsjö 2:103, Oppgården). Detta skedde 1802. Vid nästa generationsskifte delades Norsåker på nytt i två delar, nuv. Gåxsjö 2:4 oeh 2:5.

Bröderna Erik och Per-Olov Persson ägde fastigheten gemensamt från 1929. Erik Persson byggde upp det nya gårdscentrat. Bygget, och Per-Olof Persson bebodde och brukade ursprungsbyggnaderna. Den senare delen, nuv. Gåxsjö 2:85. avstyckades 1959.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 415