Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:85

Norsåker

Fastigheten bildad 1959 genom avstyckning av bostadsbyggnaden som tillhörde Norsåker. På stamfastigheten, Bygget, nuv Gåxsjö 2:5, hade sedan tidigare nytt gårdscentrum byggts upp och säljaren av avstyckningen bibehöll detta. Köpare av avstyckningen var Hammerdals kommun som gjorde om byggnaden till pensionärshem.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 350