Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:43

Nils-Rönningen

Fastigheten bildad genom avstyckning 1921 från Nolat. nuv. Gåxsjö 2:23. Syskonen Hans Stjerna. Olov Stjerna och Lucia Stjerna köpte därvid 1/4 var av s.k. Nils-Röningen av sin far. Jonas Stjerna. Fastigheten var sedan tidigare bebyggd. Det var Erik Ersson och Elin från Nyland som började bygga upp fastigheten som ett dagsverkstorp under Nolat, nuv. Gåxsjö 2:23.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 605