Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:22

Fastigheten har sitt ursprung i Rörnäset, nuv. Gåxsjö 1:36. och bildades 1921. Genom hemmansklyvning delades därvid Lars-Albert Larssons fastighet, dåvarande Gåxsjö 1:19 i tre delar varav Gåxsjö 1:22 köptes av Wilhelm Hansson. I och med Rudolf Jonssons köp 1952 återfördes fastigheten till Rörnäset och upphörde därmed som ”egen” fastighet. Bostadsbyggnaden finns fortfarande kvar och arrenderas ut som fritidsbostad.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 750