Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:43

Bränna

Fastigheten har sitt ursprung i Hurtiggården. Fastigheten bildades genom att Hurtiggården delades mellan två bröder, Erik och Lars Olofsson 1792. Bränna delades 1933 mellan fyra syskon, Anders, Erik, Ola och Märta Eriksson varvid Anders erhöll stamfastigheten, dåvarande Gåxsjö 3:3. Sedermera har Anders, Märtas och Eriks andelar återförts till en och samma fastighet, nuv. Gåxsjö 3:43. Fastigheten benämns även Hurtigbränna.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 165