Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:74

Fastigheten bildad genom avstyckning 1945 från Gåxsjö 2:37 (jordbruksmark) med Paul Nordin som ägare. Första ägare var Håkan Håkansson som uppförde bostadsbyggnad å fastigheten.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 650