Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:48

Hurtiggården/Östgården

Fastigheten har sitt ursprung i gamla Östgården. Enligt mantalslängd från 1645 finns två st. bönder i Gåxsjö. Enligt gjorda undersökningar torde dessa vara Oluff Ollssen i Västgården samt Joen Pedersen i Östgården. Östgården var vid denna tid belägen sydöst om nuv. Hurtiggården och ganska nära gårdstjärnen. Gården delades sedan i Östgården och Sörgården i slutet av 1600-talet. I församlingsboken för år 1694 nämns Erik Jönsson som ny åbo i Sörgården. Samtidigt är han enligt jordeboken brukare av Peder Joenssons fastighet Östgården.

Fastigheten omfattar sedan 1979 byggnader och gårdstomt sedan jordbruks- och skogsmark slagits samman med Bränna, nuv Gåxsjö 3:43.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 150