Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:67

Fastigheten bildad genom avstyckning 1938 från Västgården, nuv Gåxsjö 2:87. Förste ägare och bebyggare var Martin Olofsson.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 220