Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:20

Skrekbacken

Fastigheten bildades 1917 genom avstyckning från fastigheten Gåxsjö 1:4. Första ägare av fastigheten var Jonas och Gunilla Larsson.

 

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 695