Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:18

Norrgården

Fastigheten bildades 1779 genom avsöndring från Västgården. nuv. Gåxsjö 2:87. Därigenom delades Västgården mellan de två bröderna Olof Andersson, vilken behöll stamfastigheten, och Hans Andersson som alltså byggde upp Norrgården. Första bostadshuset uppfördes där Täppan-fastigheten, nuv. Gåxsjö 2:41, står.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 137