Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:71

Nuvarande fastighet bildad 1942 genom att ägaren till stamfastigheten, Margreta Hansson, avstyckade och behöll Gåxsjö 2:71 när stamfastigheten, nuv. Gåxsjö 2:44 (skogsmarken) såldes. Stamfastigheten, Gåxsjö 2:44, bildad 1913 genom avstyckning från Nolat, nuv. Gåxsjö 2:23. Ägarbild avs. den fastighetsdel där bostadsbyggnad uppfördes redovisas nedan.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 635