Fastigheternas historia

Gåxsjö 5:1

Bäckabo

Fastigheten bildad genom avstyckningar från Högsve, nuv Gåxsjö 2:97 samt från Gåxsjö församlings fastighet, nuv. Gåxsjö 4:1. Fastighetens första ägare Arthur Egervärn (Jonsson) och hans hustru Anna byggde upp nytt gårdscentrum på dess nuvarande plats.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 467