Fastigheternas historia

Gåxsjö 3:11

Omma Slättmyra

Fastigheten bildad genom avstyckning från Lugnet, nuv. Gåxsjö 3:40. Avstyckningen gjordes 1896 och förste ägare var Ante Stjerna.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 515