Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:25

Fastigheten bildad 1922 genom avstyckning från Gåxsjö 1:9. Förste ägare av fastigheten var Lars oeh Brita Olsson vilka behöll styckningslotten Gåxsjö 1:25 när de sålde Brattåsgården, nuv Gåxsjö 1:9. Fritidsfastighet.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 720