Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:20

Högnäs

Fastigheten bildad 1908 genom avstyckning från Vallnäset. Förste ägare till fastigheten var Jöns Hansson.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 640