Fastigheternas historia

Gåxsjö 1:13

Boviksnäset

Fastigheten bildades 1908 genom att dåvarande dagsverkstorp avstyckades från stamfastigheten, nuvarande Gåxsjö 1:4. Brukare av torpet före avstyckningen var Lars Olofsson som, när han avled vid 105 års ålder, var Sveriges äldste innevånare. Torpet övertogs av sonen Jonas Larsson som köpte ut det ur stamfastigheten.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 692