Fastigheternas historia

Gåxsjö 2:52

Fastigheten bildad genom avstyckning 1925 från Nygården, nuv Gåxsjö 2:98. Förste ägare och bebyggare var Olof Jönsson och hans hustru Gärda Andersson.

Fastighetens historia, bilder mm

Adress Gåxsjö 575