Vår kyrka

Vår Kyrka

Text

Gåxsjö Kyrka, målning från ca 1920 av Hans Andersson. Kyrkan vit, i förgrunden Grön äng och Gåxsjön

Gåxsjö Kyrka

Text

Kyrkans historia

Text