Tillbaka till huvudsida

Brev från Rångnorstugan

Brev från Olof Pålsson (Ol Pålsa) till hustrun Brita på Hurtiggården. 

Rångnorsstugan tisdag 17/11 1914

Min Hustru Brita
Jag hörde af Pål Olof att Du ärnade hit på lördag och ett förslag var att jag
skulle gå emot Dig till landsvägen men jag tykte ej om att gå ned och ville
heldre att Du skulle köra ända hit – så kunde du taga någon fisk dock ej i
skrinda ty den kunde stypa och om Du skulle komma och köra, bör Du hålla
nära norra kanten på landsvägen innan Du tager af öfver bron ty den är så smal
á rångnorsvägen.

Att Du skulle fara hit torde bero därpå att jag någon gång sade att Du skulle
med till Rångnor och hjälpa mig ifall jag skulle fara hit men jag behöfver ingen
hjelp ty det är lite med fisk och annars går det nog bra, jag har goda böcker och
bra med mat och varmt i stugan och hälsan.

Jag vet ej huru länge jag kan vara här ty jag får häldre lite fisk och så fryser det
på rysjorna så att jag delvis måste flytta dem emellan.