Tillbaka till huvudsida

Historik över Brattåsen

Gåxsjöboken

Ur Olof Bardossons historik över Brattåsen vid 100-årsfesten 1953. 

”Brattåsens totala areal är enligt storskifteshandlingen cirka 980 hektar, som på sin tid ägdes av en enda ägare. Nu är denna areal sönderstyckad och äges nu av femton olika ägare. och med en befolkningssiffra på 53 mantalsskrivna personer. Brattåsgården ansågs som värdefull enär där skulle gå att skörda 500 lass starr förutom all hästforslått.

Under tidens gång fick även skogen sitt värde, men den växte inte så bra på sankmark som del fanns gott om. Därför har rätt omfattande dikningar företagits och det har grävts c:a 30 kilometer krondiken och c:a 15 kilometer skogsdiken. En del av starrfloarna bestod faktiskt av rena gungflyn. och då vi skulle staka krondiken sedan jag kom till Brattåsen, så måste vi kasta ut gamla golvstänger över de sankaste ställena, för att kunna dra måttlinan. Nu kör vi på dessa myrar med både häst och traktor. Efter dessa kraftiga dikningar förlorade nästan all skogsslåtter sitt värde. Därför började man att odla, både på fastmarksjord och på myrjord. Det finns nu c:a 38 hektar uppodlad jord, och man föder 7 hästar och ett 70-tal nötkreatur.

Till sist vill jag rikta några ord till de unga att ni måtte värna om det arv som våra fäder, med slit, möda och hårt arbete lämnat efter sig, och låt inte detta arv förspillas, utan måtte det lända till lycka och välsignelse för kommande tider och kommande generationer”.