Tillbaka till huvudsida

Affärer

Artikel från Gåxsjöboken

Den 1 december 1875 startade Olof Pålsson affärsverksamhet i Hurtiggården i Gåxsjö. Han hämtade varorna hos Hammerdals Handels AB i Hammerdal. Varorna betalade han i efterskott i den mån de försåldes. Varorna fraktades efter Noret och Storån, i båt på sommaren och på isarna vintertid. Det var ofta dåligt före under höst och var med stora transportproblem. Det uppstod många svårigheter och blev ingen lysande affär enligt Olof Pålsson själv.

När Hammerdals Handels AB utvidgade sin verksamhet i Hammerdal ville de även starta en filial i Gåxsjö. Olof Pålsson blev då anställd i filialen och fraktade fortfarande varorna från Hammerdal. Under sex år var han föreståndare för filialen, och omsatte under denna tid varor för cirka 6.000 kronor.

År 1887 avstyckades fastigheten 2:76 från Västgården (den fastighet som nu Per-Olger och Birgitta Bardosson äger och bebor, hänsyftar till då Gåxsjöboken skrevs ca år 1999) och förvärvades av Hammerdals Handels AB. De fortsatte driva affärsverksamheten där och i mars 1890 anställdes Karin Jonsson från Nyland som föreståndare för denna filial. Sortimentet bestod av matvaror, tobak. tyger redskap m.m. I augusti 1899 avvecklade Hammerdals Handels AB affärsverksamheten.

År 1900 öppnade Karin Jonsson, ”Kare på bu’n”. egen diversehandel i samma fastighet. Hon drev affären fram till ransoneringskortens införande, 1914–1915, men fortsatte sedan några år med försäljning av enbart tyger.

Erik Eriksson, son till ”Spjel-Erik”. bodde en tid i Brattåsen men flyttade sedan till Erik Perssons gård, Sörgården, Efter en olyckshändelse i Rångnor blev Erik Eriksson invalidiserad och startade då 1879 en affärsrörelse i Sörgården. Den bestod av de vanligaste matvarorna som mjöl, kaffe, socker o.dyl. Efter några år gifte han sig med Lucia Hansdotter från Västgården och flyttade då sin affärsrörelse till gamla huset där. År 1907 flyttade han affären till den nya mangårdsbyggnadens östra del. Erik Eriksson, ”Erik Västigåla” som han sedermera kom att kallas, fortsatte och utvidgade sin rörelse, och drev den till 1926. Hans sonson. Erik Hansson, som tidigt börjat deltaga i affärens arbete, över-tog då rörelsen och drev den vidare i samma lokal till 1945 då den flyttades till fastigheten 2:76. vilken han förvärvat (se mer därom senare).

”Erik Västigåla” i sin innehållsrika affär.

År 1927 byggde Henrik Grevling ”Villan”, belägen i korsningen Raftsjöhöjden –   Föllinge, och öppnade manufakturaffär där. Affären upphörde 1931 i anslutning till att han sålde fastigheten.

1938 köpte Albin Nordborg ovan nämnda fastighet och öppnade åter affär där, vilken drevs i tre år. Han köpte nämligen 1941 den affärsfastighet där Karin Jonsson arbetat, och öppnade diversehandel där i stället. 

År 1945 sålde Nordborg affär och fastighet till Erik Hansson som byggde ut fastigheten och sedan flyttade dit sin affärsverksamhet från Västgården. I elva år drev Erik och hans hustru Helga affären med hjälp av två anställda.

År 1956 köpte Mårten Mårtensson från Storåbränna affären. Efter två års verksamhet sålde han rörelsen och fastigheten till Nils Nilsen vilken i sin tur, efter två års drift, sålde till Evy Holmgren från Lomåsen. Evy bedrev diversehandel i åtta år fram till april 1968 varvid den sista (?) diversehandeln i Gåxsjö upphörde.

Kooperativa i Gåxsjö

Den 22 januari 1916 bildades Gåxsjö Kooperativa Handelsförening, men verksamheten började dock först vid slutet av året. Den första styrelsen bestod av Erik Olofsson, Hans Eden, Pål Olof Pålsson, Ante Andersson och Hans Andersson. Den sistnämnde var initiativtagare till föreningens bildande. En tomt köptes av Erik och Lisbeth Stjärna, och en affärsbyggnad uppfördes där. Varusortimentet bestod av livsmedel, porslin, tyger, redskap, bensin, oljor m.m. Återbäringen var vid denna tid 4% och ansågs vara bra. Första föreståndare var Lisbet Andersson från Norrgården. Föreståndare efter henne var Erik Eriksson (Koopra-Erik), Albin Nordborg, Axel Kindberg, Erik Klang, Olof Appelstedt, Olof Strömstedt, Holger Dahlén, Birger Gabrielsson, Anna-Stina Gabrielsson. Nils Nilsen och sist Anna-Greta Karlsson. 

Föreningen anslöts till Hammerdals Konsumtionsförening 1940. Är 1959 renoverades hela huset, såväl bostadslägenhet som affär. Affären upphörde 1964 och ersattes med en varubuss, vilken gjorde sin sista tur den 2 juni 1973.

Från 1875 till 1968 har det funnits minst en, och som mest under åren 1938-1943 tre diverseaffärer i Gåxsjö.