Tillbaka till huvudsida

Kiosken

Artikel från Gåxsjöboken

Kiosken finns ej mer, brukades en tid som bostad åt chinchillor

År 1959 byggde Olof Olsson. ”Pontiac-Ola”. en kiosk för försäljning av bensin och oljor men även tidningar, godis, glass, kaffe, socker m.m. Tidigare hade bensin och oljor försålts av både Konsum och den andra diverseaffären. Evy Holmgren upphörde dock med den försäljningen 1960. Konsum hade slutat tidigare. 1964 utvidgades kiosken med ett rum ytterligare för att kunna särskilja oljor o.dyl. från andra varor.

Fastigheten 2:95 såldes 1971 till Anders Nyberg som drev verksamheten till 1979. Den såldes då till Krister Aronsson och Krister Nilsson. 1981 upphörde verksamheten.