Tillbaka till huvudsida

Tjänster

Artikel från Gåxsjöboken

Tjänster stationerade i Gåxsjö

men tyvärr sedan länge indragna.

Barnmorskor:
Barnmorskans föregångare kallades jordemor och den sista hette Ingeborg Hansson (Andrias Imbar). Sedan hade Tora Dalberg från Edsele barnmorsketjänsten under 1920 och 1930 talen. Hon sydde även ihop mindre sår som en hel doktor. Aina Pålsson från Täppan kom därefter och sedan Karin Lindström f. Bardosson från Brattåsgården. Sista barnmorskan i byn blev Ingeborg Höglund f. Andersson från Norrgården. Tjänsten upphörde runt 1950.

Distriktssköterskor:
Under en period från  början av 1940 talet till början av 1950 fanns distriktskötersketjänst. Den innehades först av Gunhild Wissén från Byske och sedan av Astrid Frisk f. Risberg.

Skogsvårdsstyrelsens skogvaktare.
Mans Öhman innehade denna tjänst och sedan Olle Nilsson från Offerdal. Tjänsten upphörde i mitten av 1950-talet.

Exempel på andra yrkesutövare i byn.

Fotografer:
Elisabet Andersson, ateljefotograf efterlämnande ett stort antal glasplåtar deponerade på Länsmuseet. Sven Larsson efterlämnade också han glasplåtar. Emil Jönsson, son till Jöns Pålsson härstammande från Kakuåsen.

Sömmerskor:
Anna Andersson (Aann i Vallnäsan), Ida Olsson, Märet Englund f.Ersson. Märta Persson, Sjölander. Anna Egervärn, Margit Sjöberg, Maj Zakrisson (Pålsson), Kerstin Olsson f. Larsson, Karin Persson.

Skräddare:
Hemming Wik, Johan Hägglund bror till Pulsa Ann”, Hemming Andersson, Per Eriksson d.y, Per Pålsson, Artur Jonsson från Hedningsflokälen gift med Emy Sjölander, Jöns Pålsson från Stamsele bror till Per Pålsson, Jöns Pålsson på “Jöns Påschabacka” härstammande från  Kakuåsen.

 Ungdomar från Gåxsjö utanför P. Pålssons manufaktur- och skrädderiaffär, 1904. Sittande från vänster: Brita Mårtensson, Lovisa Larsson, Lucia Eriksson. Märet Eriksson, Lisbet Andersson, Lisbet Eriksson, Apollonia Mårtensson, Brita Nyström. Katarina Gren, Maria Hansson, Gunilla Larsson. Stående från vänster: Erik O. Persson. Ante Andersson. Jonas Larsson, Mårten Hansson. Sven Olofsson. Erik Stjerna, Pål-Olof Pålsson, Jöns Pålsson, Hans Persson-Eden, Olof Olsson. Olof Eriksson.

 

Skomakare:
I Gåxsjö liksom i många andra byar, hade man egna skomakare fram till och med andra världskriget. I många fall klarade familjefadern själv alt tillverka barnens skor och tussar.

Några yrkesskomakare som fanns i byn var ”Andrias” Olofsson, som bodde i kyrkstallarnas bostadslägenhet. Hemming Larsson i Brattåsen samt Jonas Jönsson i Gåxsjö. Andrias var dessutom kyrkvaktmästare en tid.

År 1947 startade Alfred Nilsson i Kakuåsen en liten skotillverkning i Östersund, som han flyttade hem till Kakuåsen året därpå. Han tillverkade filtskor (tussar), finnstövlar och kängor. Efter att i mitten av 60-talet bedrivit tillverkningen i Hammerdal återvände han 1969 till lokalerna efter den nedlagda konsumbutiken i Gåxsjö. Efter två år förlades åter verksamheten till Kakuåsen, där den pågick till 1988.

Caférörelser:
En service som tyvärr för länge sedan upphört i Gåxsjö är caférörelsema. Det första kända caféet fanns i vad vi idag kallar Ljungmarksvillan. Den första arrendatorn hette Roos. Hasselstam var villans ägare och bedrev själv rörelsen en tid. Därefter arrenderade han ut caféet till någon som hette Mattson och till sist återkom Hasselstam innan han avyttrade fastigheten.

I det hus som nu ägs av Karl Erik och Dagny Eriksson bedrev Katarina Gren caférörelse från  1932 och några år framöver. Dagmar Larsson fortsatte verksamheten tills hon flyttade till den villa som hon och maken droskehauffören Gösta uppförde 1938. Där fortsatte hon med caféet.

Damfriseringar.
Dagmar Larsson hade redan på sågen bedrivit damfrisering. Den flyttades till den nybyggda villan. Sedan Gösta och Dagmar Larsson flyttat drev Lotten Unser damfrisering en tid. Hon efterträddes av Magda Persson vars make Erik Persson ägde caféfastigheten. Magda drev både café och damfrisering. Sista hårfrisörskan blev Minnie Eriksson som hade damfrisering till 1979.

Herrfrisörer:
Herrfrisörer har varit Jöns Persson. Fredrik Gren och Artur Egervärn.

Företag
Bland de småföretag som har funnits, kan nämnas en torvströfabrik. Den var belägen c:a 500 m söder om Storån efter vägen Gåxsjö-Nyland. Fabrikör var Paul Nordin, samt hans bror David. Ganska många bybor hade tillfälliga anställningar när det var högsäsong för torvupptagning, samt vid rivning och buntning. Största antalet pressade buntar på en dag var 120 stycken, och Konsum var den största uppköparen. Som exempel på löneläget i början av 1950-talet kan nämnas en utbetalning till Lennart Andersson för inkörning av torv, 10 kronor per timme, inklusive traktor. Anna Håkansson fick 80 kronor för pressning av 382 buntar.

Dagens företagande i Gåxsjö är trots avfolkningen god. 1 Nyland och Gåxsjö finns fyra lantbruksföretag med anställda. Under senare år har tillkommit snickeri på f.d. konsum. Stiernas Redovisningsbyrå AB. Gåxsjösmedjan, Per-Åke Anderssons vapentjänst. Sven Åkes El. Strömbergs Rör samt Joakim Öhrbergs datakonsult och försäljning: Jamtsupport. Glasmästeri i ambulerande buss finns. På f.d. konsum har även under en tid på 1970-talet bedrivits tunnbrödsbageri.

 

Per Åke Andersson i sin verkstad.