Tillbaka till persongalleri

Abraham Öhrberg (1837-1924)

Abraham Öhrberg, som var en energisk och viljekraftig person var under sin levnad starkt engagerad i bygdens utveckling och även andra samhällsfrågor. Han var en av tillskyndarna för att Gåxsjö skulle bilda egen församling med egen kyrka. När man år 1883 klubbade beslutet om att bygga en kyrka, bildades en direktion för bygget med Abraham som ordförande, ett uppdrag som räckte till hösten 1886 när kyrkan stod klar. Han fick år 1905 emottaga Patriotiska sällskapets guldmedalj, som Gåxsjö församling utverkat som tack för det arbete han lagt ner för församlingens utveckling.

Han bedrev ett energiskt arbete för att få postgång till byn. och år 1890 erhöll Gåxsjö postgång
två gånger per vecka och året därpå egen poststation.

Abraham lät installera telefon år 1891, då den anslöts till Jämtlands Telefonbolags växel i Hammerdal via en 18 km lång ledning.
Han var en av dem som med stort engagemang ledde och stöttade de ungdomar som år 1893 tog initiativ till bildande av nykterhetslogen i Gåxsjö, och var medlem i logen till sin död. Han var även engagerad medlem i byns avdelning av Freds- och skiljedomsföreningen.

Några av hans samhällsuppdrag var: landstingsman för ”De Frisinnade” åren 1879 – 1898. nämndeman 1872- 1891, kommunalnämndsledamot 1863 – 1905, stämningsman från år 1874. I över 30 år, styrelseordf. i Sikåsåns flottningsförening 1896 – 1911 (föreningen omfattade på senare tid förutom Storån och Öjån även Gåxsjön och Ottsjön med utflöden).
Han erbjöds även kandidatur till riksdagen och bedömdes ha god möjlighet att få en plats där. Han avböjde dock med motiveringen ”jag vill hellre vara en siffra i min hembygd, om än av ringa valör, än en nolla i riksdagen”.

Abraham Öhrberg